Indien een kraan of hoogwerker binnen valbereik komt van een bovenleidingsinstallatie (Hoogspanningsinstallatie) moet hiervoor een veiligheidsplan worden opgesteld door een werkverantwoordelijke.

Er dient een retourverbinding tot stand worden gebracht. Deze verbinding bestaat uit een kabel van 50 mm² koper en is via een Soulé/doorslagveiligheid verbonden met de retourleiding/spoorstaaf.

Er dient regelmatig gecontroleerd te worden of de Soulé/doorslagveiligheid nog functioneert en of er veilig gewerkt kan worden met de kraan of hoogwerker in de nabijheid van de bovenleiding

Activiteiten gerelateerd aan kraanaarde:

  • Opstellen veiligheidsplan.
  • Plaatsing van de kraanaarde.
  • Inspecteren kraanaarde & opstellen van kraanaarde rapport.
  • Verwijderen van kraanaarde en opstellen verwijderingsrapport.